Menu
Gratis offerte
Klik hier
Wij bellen u terug

Privacyverklaring

Bij WaasSolar stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan WaasSolar. Tijdens uw interactie met ons kunt u persoonlijke informatie met ons delen zodat wij u kunnen identificeren als individu zoals uw naam, emailadres, thuisadres, telefoonnummer, EANnummer.

 

Gegevensverwerking

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u uw gegevens heeft doorgegeven gaat een collega deze in onze software 'Bouwsoft' plaatsen. Daarnaast maken wij voor elke klant een map aan op onze beveiligde server. Hierin komen dan alle persoonlijke gegevens van de klant, alsook de foto's van de woning.

Deze foto's worden uitsluitend gebruikt om uw installatie technisch zo volledig mogelijk uit te werken. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in functie van de plaatsing van zonnepanelen en in functie van de service na plaatsing. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om door te geven aan de keuringsfirma Aceg.

Monitoring

Bij onze monitoring geven wij uw gegevens in zodat u de oprbengst van de zonnepanelen zelf kan meevolgen. Hiervoor gebruiken wij volgende gegevens:

 1. Voornaam
 2. Naam
 3. Adres
 4. Postcode en woonplaats
 5. Emailadres
 6. Totaal Wattpiek van uw installatie

 

Reikwijdte en aanvaarding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verzamelen om onze goederen en diensten te kunnen aanbieden.

Bij het doorgeven van uw persoonlijke gegevens verklaart u zich akkoord en kennis te hebben van het feit dat wij uw persoonlijke gegevens en foto’s (voor en na de installatie) in het belang van een goede service, digitaal en op papier, bijhouden voor de periode van minimaal 25 jaar (=maximale periode van garantie op bepaalde onderdelen van uw zonnepaneleninstallatie). Deze gegevens worden bekomen via onze vertegenwoordigers of via onze eigen website, indien u ervoor kiest om uw offerte online aan te vragen.

In functie van de garantie zullen uw gegevens bijgehouden worden en doorgegeven aan leverancier van zonnepanelen, leverancier van omvormers en leverancier van optimizers. Zij hebben deze gegevens nodig om u de beloofde garantie toe te kennen op de zonnepanelen. In functie van de goede werking en erkenning van uw installatie zien wij ons verplicht uw gegevens door te geven aan Eandis/Infrax (netbeheerder) en Aceg (Keuringsbedrijf).

WaasSolar heeft altijd het recht om deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.

Door WaasSolar verzamelde gegevens

Volgende gegevens worden bij WaasSolar verzameld en bijgehouden in functie van de plaatsing van zonnepanelen en service achteraf :

 1. Naam en voornaam.
 2. Plaatsingsadres.
 3. Facturatieadres.
 4. Postcode en woonplaats.
 5. Telefoonnummer.
 6. Emailadres.
 7. EANnummer.
 8. Foto's voor- en na de installatie.

Bij het begin van uw bestelling krijgt u een mail toegestuurd met daarin alle info die u moet weten en 3 bijlagen:

 1. Attest 6% BTW (indien de woning ouder is dan 10 jaar)
 2. Garantiebon Sunpower
 3. Akkoord privacyverklaring

Deze documenten dienen ingevuld te worden en teruggestuurd. Door het ondertekenen bent u op de hoogte onze privacyverklaring en stelt u zich hiermee akkoord. Indien wij geen akkoord hebben, kunnen wij niet overgaan tot de plaatsing van zonnepanelen.

Uw rechten

U behoudt altijd het recht om te weigeren dat wij uw gegevens bijhouden voor minimaal 25 jaar. Dit heeft als gevolg dat wij geen service na plaatsing kunnen aanbieden. Indien u wenst dat wij geen persoonlijke gegevens bijhouden of wanneer u geen verdere mails wenst te ontvangen met promoties ed, kan u dit melden via info@waassolar.be .

WaasSolar verwerkt uw persoonlijke gegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonlijke gegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in onze informaticasystemen zal WaasSolar onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Gedurende de hele garantieperiode hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen en onjuistheden laten corrigeren.

Gegevensveiligheidsbeleid

Wij nemen zowel digitaal als schriftelijk onze maatregelen zodat uw gegevens op een goede manier beveiligd worden.

Alle dossiers die fysiek gearchiveerd zijn, worden bewaard in een gesloten ruimte waarvan 1 persoon de sleutel bewaard. Deze ruimte zal enkel geopend worden, indien dit nodig is door dezelfde persoon.

Digitaal hebben wij onze eigen beveiligde server die enkel toegankelijk is, mits toestemming van de administrator. Enkel werknemers, vertegenwoordigers hebben toegang tot de gegevens van onze klanten. Alle computers zijn zo beveiligd dat enkel de persoon die daarop werkt toegang heeft tot zijn/haar pc. Onze dakwerkers en elektriciens zien op hun werkfiche enkel de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer in het belang van de plaatsing.

Alle gegevens van de klant worden bewaard in Bouwsoft. Dit is onze eigen cloudgebaseerde software, daarnaast worden gegevens bewaard op onze beveiligde server.

 

Contact

Indien er vragen of opmerkingen zijn over deze privacyverklaring of de manier waarop WaasSolar persoonsgegevens verzamelt, neem dan contact op met ons:

WaasSolar
Dommelstraat 72, 9250 Waasmunster
Telefoon: 052 69 52 16
Email: info@waassolar.be

 

Verantwoordelijke privacy:

Jorick Thijs
Telefoon: 052 69 52 16
Email: jorick@waassolar.be

 

 • Eigen plaatsing van A tot Z
 • Bespaar energie, geld en het milieu
 • Garantie op product, montage en het rendement
 • De beste kwaliteit in zonnepanelen dankzij Sunpower
 • Specialist in aanleg en onderhoud van zonnepanelen
 • Snelle levering uit eigen voorraad
 • 25 jaar productgarantie
 • Naast 25 jaar vermogens garantie

5460

klanten

10!

jaar ervaring

23513

kWp geïnstalleerd vermogen

4279

gezinnen